Bistand i forbindelse med IT-projektets
forskellige faser:
TILBUD
DESIGN
IMPLEMENTERING

Speciale:
ORACLE
UNIX
XML